چمن مصنوعی باغ ویلا شاندیز مشهد

تاریخ اجرا :
مکان : شاندیز مشهد
متراژ :
کاربری : باغ ویلا
نوع چمن:
دسته بندی : پروژه
شرح پروژه : چمن مصنوعی باغ ویلا شاندیز مشهد

چمن مصنوعی باغ ویلا کرمان

تاریخ اجرا :
مکان : کرمان
متراژ :
کاربری : باغ ویلا
نوع چمن:
دسته بندی : پروژه
شرح پروژه : چمن مصنوعی باغ ویلا کرمان

 چمن مصنوعی باغ ویلا طرقبه مشهد

تاریخ اجرا :

مکان : طرقبه مشهد

متراژ :

کاربری : باغ ویلا

نوع چمن:

دسته بندی : پروژه

شرح پروژه : چمن مصنوعی باغ ویلا طرقبه مشهد

پروژه چمن مصنوعی دانش مشهد

تاریخ اجرا : ۲۰۱۷
مکان : خیابان دانش
متراژ : ۸۰۰ متر مربع
کاربری : فوتسال
نوع چمن: فیبرلیت ۵۰ میل
دسته بندی : پروژه
شرح پروژه: پروژه چمن مصنوعی دانش مشهد