زمین فوتبال میرزا کوچک خان

مشتری

متریال

شهرداری منطقه 7 مشهد

چمن مصنوعی ورزشی

وبسایت

مجری

evan-pars.com

شرکت طلوع سبز ایوان پارس

این پروژه به مساحت تقریبی 960 متر مربع  که بر روی بستر بتنی نصب گردید.  از چمن مصنوعی فیبرلیت آسیا چمن با نخ هلندی استفاده شد. که داخل زمین با چمن سبز رنگ و بیرون آن با چمن رسی اجرا گردید.

در بخش زیرین ابتدا بر روی بستر بتنی لایه ژئوتکستایل 300 گرمی پهن شد.  و بر روی آن چمن مصنوعی با استفاده از نوار اتصال کره ای و چسب دوجزئی پلی اورتان نصب گردید. سپس مطابق با استاندارد های فیفا، در هر متر مربع 25 کیلوگرم سیلیس دانه گرد مخصوص چمن مصنوعی پخش شد.  و پس از آن 5 کیلوگرم گرانول مورد استفاده قرار گرفت.

خطوط دور زمین در این پروژه رنگ آمیزی شد. که البته این رنگ آمیزی نیاز به تجدید دوره ای دارد. البته روش های دیگری برای اجرای خطوط سفید چمن مصنوعی وجود دارد که شامل بافت خطوط سفید و یا استفاده از چمن سفید نواری می باشد.  که هر کدام معایب و محاسن خود را دارند که در مقاله ای جداگانه به آن خواهیم پرداخت.

این زمین هم اکنون نیز در پارک میرزا کوچک خان واقع در خیابان دانش مشهد در حال خدمات دهی شبانه روزی می باشد.

چمن مصنوعی زمین ورزشی

نمونه کارهای مشابه