پروژه دانشکده منتظری​

عنوان پروژهدانشگاه منتظری
نوع کارچمن مصنوعی ورزشی فوتبالی
متریالچمن مصنوعی دو رنگ
تاریخبهمن 1401
مساحت 1018مترمربع
چمن مصنوعی زمین فوتبال دانشگاه منتظری

پروژه چمن مصنوعی ورزشی دانشکده فنی و حرفه ای شهید منتظری مشهد واقع در بلوار پیروزی به مساحت 1018 متر مربع در سایت تربیت بدنی این دانشکده توسط گروه مهندسی شرکت طلوع سبز ایوان پارس اجرا گردید . چمن مصنوعی مورد استفاده در این پروژه از نوع امگا بوده که به صورت طرح آرژانتینی به همراه چمن مصنوعی رسی در قسمت اوت اجرا گردید .
در این پروژه خطوط دور زمین بافته شده و سایر خطوط رنگ امیزی شده اند

برای این  منظور از رنگ های ترافیکی مقاوم استفاده گردیده است .
چمن مصنوعی دانشکده منتظری بر روی بستر نفوذ ناپذیر از جنس آسفالت اجرا گردید.  که پیش از اجرای چمن اصلاحاتی برروی آن صورت پذیرفت .
جهت اجرای این پروژه علاوه بر چمن مصنوعی از یک هزارمتر ژئوتکستایل 300 گرمی،  25تن سیلیس دانه گرد،  5 تن گرانول لاستیکی و  100 کیلو گرم چسب دوجزئی پلی یورتان و نوار اتصال چمن مصنوعی استفاده شد .

مدت زمان تقریبی اجرای پروژه:

تقریبا زمان اجرای این پروژه 10 روز به طول انجامید

تصاویر اجرای پروژه دانشگاه منتظری

فیلم اجرای پروژه

نمونه کارهای مشابه